ค้นหา  
WITRAINING.THT.IN
สถาบันสอนทำบัญชีวิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วันต่อเนือง
สถาบันสอนทำบัญชี วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
064-978-3955


*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Main Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 22 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
255 คน
1389 คน
63344 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
My marquee text
Welcome to Website.....
งบทดลอง

งบทดลอง คือ งบที่จัดทำขึ้นเพื่อพิสูจน์ความถูกต้องของการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป
และผ่านรายการไปสมุดแยกประเภททั่วไปตามระบบบัญชีคู่
การจำทำงบทดลองมากจาการหายอดคงเหลือในบัญชีต่างๆ จากสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

 โดยจำนวนเงินรวมทางด้านเดบิตและเครดิตในงบทดลองจะต้องเท่ากันเสมอ

การหายอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภทด้วยดินสอดำเพื่อจัดทำงบทดลอง มีขั้นตอนดังนี้

1. รวมยอดเงินทั้งหมดในช่องเดบิต แล้วเขียนจำนวนเงินด้วยดินสอดำในช่องเดบิตชิด
กับเส้นบรรทัดสุดท้ายต่อจากจำนวนเงินของบัญชีนั้นๆ
2. รวมจำนวนเงินทั้งหมดในช่องเครดิต แล้วเขียนจำนวนเงินด้วยดินสอดำในช่องเครดิตชิด
กับเส้นบรรทัด สุดท้ายต่อจากจำนวนเงินของบัญชีนั้นๆ
3. หาผลต่างระหว่างจำนวนเงินในช่องเดบิตและเครดิต ดังนี้
3.1 ถ้ายอดรวมเดบิตมากกว่าเครดิต ผลต่างที่เกิดขึ้นเรียกว่า “ยอดเดบิต”ให้เขียนผลต่างลงในช่องรายการด้านเดบิต
3.2 ถ้ายอดรวมเครดิตมากกว่าเดบิต ผลต่างที่เกิดขึ้นเรียกว่า
“ยอดเครดิต” ให้เขียนผลต่างลงในช่องรายการด้านเครดิต
3.3 ถ้าในบัญชีแยกประเภทมีเพียงรายการเดียวหรือด้านเดียว
ให้ถือว่ารายการนั้นเป็นยอดคงเหลือ

ขั้นตอนการจัดทำงบทดลอง

  1. เขียนรูปแบบที่จะใช้ในการจัดทำงบทดลองและเขียนหัวงบทดลอง
  2. หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภททั่วไปด้วยดินสอดำ
  3. นำยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภททั่วไปมาใส่ในรูปแบบของงบทดลอง 
  4. โดยเขียนชื่อบัญชีและเลขที่บัญชีเรียงตามหมวด คือ สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ รายได้
  5. และค่าใช้จ่าย และใส่จำนวนเงินตามยอดคงเหลือของแต่ละบัญชี
  6. บัญชี 5 หมวดแสดงยอดดังนี้
  7. หมวดที่ 1 สินทรัพย์ จะมียอดคงเหลือด้าน เดบิต
   หมวดที่ 2 หนี้สิน จะมียอดคงเหลือด้าน เครดิต
   หมวดที่ 3 ส่วนของเจ้าของ จะมียอดคงเหลือด้าน เครดิต
   หมวดที่ 4 รายได้ จะมียอดคงเหลือด้าน เครดิต
   หมวดที่ 5 ค่าใช้จ่าย จะมียอดคงเหลือด้าน เดบิต

  8. รวมจำนวนเงินช่องเดบิตและเครดิต ยอดรวมของทั้ง 2 ด้านต้องเท่ากัน ก็แสดงว่าการบันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไปถูกต้องตามระบบบัญชีคู่

Copyright (c) 2006 by Your Name
Designed by: freetemplatesonline.com