ค้นหา  
WITRAINING.THT.IN
สถาบันสอนทำบัญชีวิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วันต่อเนือง
สถาบันสอนทำบัญชี วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
064-978-3955


*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Main Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 25 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
399 คน
1101 คน
63056 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
My marquee text
Welcome to Website.....


                                   

 

ประวัติการศึกษ

           
             นาง   วิมลภัทร    นัทธ์ฤดีกุล  

2540 -  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

             มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(ขอนแก่น)

 

2542 – วุฒิบัตร นักวิเคราะห์ระบบและเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล 

            มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี

 

2545 – ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู

            มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต ขอนแก่น

 
 
                                                               ประวัติการทำงาน

รับราชการ  มหาวิทยาลัยราชมงคลวิทยาเขตขอนแก่น ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ฝ่ายวิชาการ ประสบการณ์ 5 ปี(2536-2541)


บริษัทบางกอกอินเตอร์เฟริน์ จำกัด (Index)  เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี และ คลังสินค้า ประสบการณ์ 5 ปี(2541-2546)


ธุรกิจส่วนตัว  ผู้บริหาร,ผู้จัดการ  สถาบันสอนทำบัญชีและบริหารธุรกิจเชียงใหม่                                                           หจก. เจอาร์บิสสิเน็สเซ็นเตอร์ บริษัทสื่อโฆษณา  ประสบการณ์ 8 ปี (2547-2555)

ที่ปรึกษา - งานวางระบบบัญชี บริษัทวังน้ำรินจำกัด(ธุรกิจบ้านจัดสรร) เชียงใหม่

                - งานวางระบบบัญชี ร.ร.นครพิงค์พาณิชยการและเทคโนโลยี เชียงใหม่

                - งานวางระบบบัญชี บริษัท  ดิโอไวน์จำกัด (ธุรกิจจำหน่ายไวน์ไทย)เชียงใหม่

ปัจจุบัน   ผู้บริหาร ,ผู้จัดการ     ห้างหุ้นส่วนจำกัดวิมลภัทรแอทเค้าน์ติ้งเทรนนิ่งครอส (2555-ปัจจุบัน)

                                                   (สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทรสมุทรปราการ )


Copyright (c) 2006 by Your Name
Designed by: freetemplatesonline.com