ค้นหา  
WITRAINING.THT.IN
สถาบันสอนทำบัญชีวิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วันต่อเนือง
สถาบันสอนทำบัญชี วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
064-978-3955


*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Main Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 71 คน
 สถิติเมื่อวาน 4 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
541 คน
10234 คน
61168 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
My marquee text
Welcome to Website.....

สมุดบัญชีแยกประเภทxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />xml:namespace prefix = o />

บัญชีคุมยอด

การผ่านรายการจากสมุดรายวันทั่วไปไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท

การหายอดคงเหลือของสมุดบัญชีแยกประเภท (Determining Account Balances)

หลังจากที่ผ่านรายการต่าง ๆ จากสมุดรายวันทั่วไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำงบทดลองซึ่งจะได้อธิบายต่อไปในบทที่ 5 เพื่อให้การจัดทำงบทดลองเป็นไปได้สะดวก เราจึงควรหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปเสียก่อน โดยการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปนั้นจะไม่ใช้ปากกา แต่จะใช้ดินสอดำในการหายอดคงเหลือหรือที่มักจะเรียกกันว่า “Pencil Footing” ทั้งนี้เนื่องมาจากว่าการหายอดคงเหลือนี้ไม่ใช่การบันทึกบัญชี อีกทั้งการหายอดคงเหลือนี้ก็ยังไม่ได้เป็นการสิ้นสุดกระบวนการจัดทำบัญชี หลังจากจัดทำงบทดลองแล้วยังจะต้องมีการปิดบัญชีหายอดคงเหลือยกไปยกมาของบัญชีต่าง ๆ ซึ่งยังจะต้องผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปอีกครั้งด้วย

ขั้นตอนในการหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป

1. รวมจำนวนเงินทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีต่าง ๆ แล้วเขียนยอดรวมไว้ใต้จำนวนเงินที่อยู่บรรทัดสุดท้าย

2. หาผลต่างระหว่างยอดเงินของด้านเดบิตและด้านเครดิต โดยเอามาลบกัน หากยอดเงินทางด้านใดมากกว่า ให้เขียนยอดคงเหลือไว้ในช่องรายการทางด้านนั้น และจะถือว่ายอดคงเหลือของบัญชีอยู่ด้านนั้น นั่นก็คือหากยอดเงินทางด้านเดบิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเครดิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเดบิต (Debit Balance) และหากยอดเงินทางด้านเครดิตของบัญชีใดมากกว่ายอดเงินทางด้านเดบิต บัญชีนั้นก็มียอดคงเหลือด้านเครดิต (Credit Balance)

3. หากยอดรวมทางด้านเดบิตและด้านเครดิตของบัญชีใดเท่ากัน ไม่มีผลต่าง แสดงว่าบัญชีนั้นไม่มียอดคงเหลือ

ตัวอย่าง

จากตัวอย่างที่ 1 “บำรุงกลการ” เราสามารถหายอดคงเหลือของบัญชีต่าง ๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปได้ดังนี้

เงินสด 11

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เดบิต

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เครดิต

2546

2546

..

1

ทุน-นายบำรุง

รว.1

400,000

-

..

2

อุปกรณ์ซ่อม

รว.1

150,000

-

5

รายได้ค่าซ่อม

รว.1

15,000

-

8

อุปกรณ์ซ่อม

รว.1

40,000

-

415,000

-

12

ค่าโฆษณา

รว.1

2,000

-

20

เงินเดือนและค่าแรง

รว.1

6,000

-

156,250

26

เจ้าหนี้

รว.1

60,000

-

28

ค่าสาธารณูปโภค

รว.1

750

-

258,750

-

เงินฝากธนาคาร 12

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เดบิต

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เครดิต

2546

2546

..

21

ลูกหนี้

รว.1

30,000

-

..

30

ค่าเช่า

รว.1

5,000

-

30,000

-

5,000

-

25,000

ลูกหนี้ 13

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เดบิต

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เครดิต

2546

2546

..

15

รายได้ค่าบริการซ่อม

รว.1

65,000

-

..

21

เงินฝากธนาคาร

รว.1

30,000

-

65,000

-

30,000

-

35,000

อุปกรณ์ซ่อม 15

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เดบิต

วันที่

รายการ

หน้าบัญชี

เครดิต

2546

..

2

เงินสด

รว.1

150,000

-

8

เงินสด

รว.1

40,000

-

เจ้าหนี้

รว.1

60,000

-

250,000

-

250,000


Copyright (c) 2006 by Your Name
Designed by: freetemplatesonline.com