ค้นหา  
WITRAINING.THT.IN
สถาบันสอนทำบัญชีวิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วันต่อเนือง
สถาบันสอนทำบัญชี วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
064-978-3955


*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Main Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 9 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
256 คน
10603 คน
61537 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
My marquee text
Welcome to Website.....

แบบฝึกหัดรายได้ค้างรับxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ให้นักศึกษาบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในกรณีต่อไปนี้

1.               ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 กิจการได้ให้บริการโฆษณากับบริษัทเฮง เฮง ในอัตราเดือนละ 2,500 บาท กิจการยังไม่ได้รับเงินค่าบริการเลย


สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

 

2. กิจการยังไม่ได้รับเงินค่านายหน้าจำนวน 1,000 บาท
สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

 

3. กิจการได้รับตั๋วเงินเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม จำนวน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

เฉลย
1. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

รายได้ค่าโฆษณาค้างรับ

105

10,000

-

รายได้ค่าโฆษณา

401

10,000

-

บันทึกค่าโฆษณาค้างรับ
( 2,500 x 4 )

 

2. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

รายได้ค่านายหน้าค้างรับ

105

1,000

-

รายได้ค่านายหน้า

402

1,000

-

บันทึกค่านายหน้าค้างรับ

 

3. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

ดอกเบี้ยค้างรับ

105

100

-

ดอกเบี้ยรับ

406

100

-

บันทึกดอกเบี้ยค้างรับ
( 10,000 X 12/100 x 1/12 )

 

กลับสู่เนื้อหา | xml:namespace prefix = v ns = "urn:schemas-microsoft-com:vml" />ดาวโหลดแบบฝึกหัด ...

แบบฝึกหัดรายได้รับล่วงหน้า

ให้นักศึกษาบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในกรณีต่อไปนี้

1.               บัญชีรายได้ค่าเช่าจำนวน 10,000 บาท ได้รวมรายได้ค่าเช่าของปี 2550 อยู่ 5,000 บาท

สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

 

2. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ได้รับเงินค่าโฆษณาจำนวน 15,000 บาท สำหรับระยะเวลา 3 เดือน
กิจการได้ลงบัญชีเป็นรายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า

สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

 

3. จากกรณีที่ 2 หากกิจการบันทึกเป็นรายได้ค่าโฆษณา
สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

เฉลย
1. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

รายได้ค่าเช่า

401

5,000

-

รายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

203

5,000

-

บันทึกปรับปรุงรายได้ค่าเช่ารับล่วงหน้า

 

2. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า

205

5,000

-

รายได้ค่าโฆษณา

402

5,000

-

บันทึกปรับปรุงค่าโฆษณารับ
ล่วงหน้า (15,000 x 1/3 )

 

3. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

รายได้ค่าโฆษณา

402

10,000

-

รายได้ค่าโฆษณารับล่วงหน้า

205

10,000

-

บันทึกปรับปรุงค่าโฆษณารับ
ล่วงหน้า ( 15,000 X 2/3 )

 

 


Copyright (c) 2006 by Your Name
Designed by: freetemplatesonline.com