ค้นหา  
WITRAINING.THT.IN
สถาบันสอนทำบัญชีวิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วันต่อเนือง
สถาบันสอนทำบัญชี วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
064-978-3955


*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Main Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
243 คน
1377 คน
63332 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
My marquee text
Welcome to Website.....

แบบฝึกหัดค่าใช้จ่ายค้างจ่าย xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

ให้นักศึกษาบันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ในกรณีต่อไปนี้

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2549 กิจการได้ไปเช่าอาคารในอัตราเดือนละ 2,500 บาท โดยกิจการจะจ่ายค่าเช่าในเดือนกุมภาพันธ์ 2550
สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

 

2. กิจการยังไม่ได้จ่ายค่าล่วงเวลาให้พนักงาน 2 คน ๆ ละ 1,000 บาท
สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

 

3. กิจการกู้เงินธนาคารในวันที่ 1 ธันวาคม จำนวน 10,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปี
สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

-

เฉลย
1. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

ค่าเช่าอาคาร

505

10,000

-

ค่าเช่าอาคารค้างจ่าย

203

10,000

-

บันทึกค่าเช่าอาคารค้างจ่าย
( ค้างจ่าย 4 เดือน = 4 x 2,500 )

 

 

2. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

ค่าล่วงเวลา

505

2,000

-

ค่าล่วงเวลาค้างจ่าย

204

2,000

-

บันทึกค่าล่วงเวลาพนักงาน 2 คน
( 2 X 1,000 )

 

3. สมุดรายวันทั่วไป หน้า 1

ว.ด.ป.
2549

รายการ

เลขที่บัญชี

เดบิต

เครดิต

ธ.ค.

31

ดอกเบี้ยจ่าย

505

100

-

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

206

100

-

บันทึกดอกเบี้ยค้างจ่าย
( 10,000 X 12/100 x 1/12 )


Copyright (c) 2006 by Your Name
Designed by: freetemplatesonline.com