ค้นหา  
WITRAINING.THT.IN
สถาบันสอนทำบัญชีวิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วันต่อเนือง
สถาบันสอนทำบัญชี วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
064-978-3955


*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Main Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 13 คน
 สถิติเมื่อวาน 26 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
387 คน
1089 คน
63044 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
My marquee text
Welcome to Website.....

การส่งเงินสมทบประกันสังคม

ตามที่พนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าสู่ระบบประกันสังคมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 นั้น

อัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ปี 2555 ของผู้ประกันตนมาตรา 33

1.งวดค่าจ้างเดือน มกราคม 2555 – มิถุนายน 2555 สมทบในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 3 ของค่าจ้าง

2.งวดค่าจ้างเดือน กรกฎาคม 2555 – ธันวาคม 2555 สมทบในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 4 ของค่าจ้าง

ทั้งนี้ การนำส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต่งวดค่าจ้างเดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป

ให้นำส่งเงินสมทบประกันสังคมในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 5 ของค่าจ้าง ดังเดิม

การนำส่งเงินสมทบประกันสังคม

1. ฐานขั้นต่ำในการคำนวณส่งเงินสมทบประกันสังคม คือ 1,650 บ. เงินสมทบร้อยละ 5 คือ 83 บ.

(พนักงานได้รับค่าจ้าง ต่ำกว่า 1,650 บ. ก็นำส่งเงินสมทบ 83 บ.)

2. ฐานขั้นสูงในการคำนวณเงินสมทบประกันสังคม คือ 15,000 บ. เงินสมทบร้อยละ 5 คือ 750 บ.

(พนักงานได้รับค่าจ้างเกิน 15,000 บ. ก็นำส่งเงินสมทบ 750 บ.)


Copyright (c) 2006 by Your Name
Designed by: freetemplatesonline.com