Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ระยะสั้น 
สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทร ชลบุรี
มือถือ 085-509-7491,  092-792-7077
*
My marquee text

           


โปรแกรมบัญชี Express ประกอบไปด้วยระบบย่อย 12 ระบบคือ
1ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
2ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
4ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
6ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
8ระบบบัญชีแยกประเภท
9ระบบสินทรัพย์ถาวร
10ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
11ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า
12ระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
 
ข้อแตกต่างของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ระหว่างเวอร์ชั่น 1.0 และ 1.5 (ราคาเท่ากัน)
 
                  ขีดความสามารถของโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express เวอร์ชั่น 1.0 และเวอร์ชั่น 1.5 มีคุณสมบัติเหมือนกันทุกประการ คือ เมื่อบันทึกรายการรายวันในหน้าจอ เมนูซื้อ, ขาย, การเงิน ฯลฯ โปรแกรมจะนำข้อมูลไปกระทบยอดทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ให้เองโดยอัตโนมัติ และสามารถพิมพ์รายงานทุกระบบได้ทันที ยกเว้นระบบบัญชีระบบเดียวที่มีข้อแตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

เวอร์ชั่น 1.0 ( ชุดบริหารภายใน )

เวอร์ชั่น 1.5 ( ชุดรองรับประกาศกรมสรรพากรตาม ม.63)

เมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกรายการรายวัน โปรแกรมจะทำการบันทึกบัญชีขั้นต้นในสมุดรายวันให้โดยอัตโนมัติ
ผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทและงบการเงินทันที แอบบอัตโนมัติต้องเข้าไปผ่านรายการ (Posting) เข้าบัญชีแยกประเภทด้วยตัวเอง (โปรแกรมไม่ผ่านให้แบบอัตโนมัติ)
สามารถพิมพ์แยกประเภทและงบการเงินทุกงบได้ตลอดเวลาต้องทำการผ่านบัญชีก่อน จึงจะเรียกดูงบการเงินได้ ( ซึ่งท่านจะผ่านทุกวัน, ทุกอาทิตย์, ทุกเดือน หรือปีหนึ่งค่อยทำการผ่านบัญชีหนหนึ่งก็ได้ )
แก้ไขไม่ว่าจะเป็นรายการของเดือนไหนก็ตาม ท่านสามารถแก้ไขโดยไร้ร่องรอยได้ตลอดเวลาแก้ไขได้แต่มีร่องรอย โดยต้องปรับปรุงตามหลักการบัญชีเท่านั้น เช่น ทำใบลดหนี้ หรือ ใบเพิ่มหนี้
โปรแกรมจะกระทบยอดจนถึงเดือนปัจจุบันให้ทันทีกระทบยอดเฉพาะรายการที่ POST แล้วเท่านั้น
  
 
แล้วจะเลือกซื้อโปรแกรมเวอร์ชั่นไหนดี           เกณฑ์การพิจารณาในการเลือกโปรแกรม มีดังต่อไปนี้
รายละเอียดVersion 1.0Version 1.5
  1. จัดทำบัญชีส่งสรรพากร  -  จ้างสำนักงานบัญชี  -  ทำส่งเอง
  2. รายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย, สต๊อคการ์ด  -  โอนเข้า EXCEL ตกแต่งและพิมพ์  -  พิมพ์จากโปรแกรมบัญชี
  3. การแก้ไขข้อมูลและการกระทบยอด  -  แก้ไขได้ตลอดเวลา  -  POST แล้วแก้ไขไม่ได้
  4. ต้องการดูบัญชีแยกประเภท  -  ดูได้ทันที  -  ดู ร/ง เรียงตามเลขที่บัญชีแทน
  5. ต้องการดูงบการเงิน  -  ดูได้ทันที  -  ต้อง POSTING ก่อน
 

เจาะลึก การจัดทำบัญชีและภาษีโดย โปรแกรม express (ภาคปฏิบัติ)

 To penetrate the “Express” Accounting Program for bookkeeping (workshop)

 

ผู้เข้าอบรมจะต้องนำคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คมาเองค่ะ

โปรแกรมบัญชี Express

1ระบบการจัดซื้อสินค้า และการรับสินค้า
2ระบบควบคุมเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
3ระบบการจัดจำหน่ายและการจองสินค้า
4ระบบควบคุมลูกหนี้และรายได้อื่น ๆ
5ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง
6ระบบควบคุมเช็คและเงินฝากธนาคาร
7ระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย
8ระบบบัญชีแยกประเภท
9ระบบสินทรัพย์ถาวร
10ระบบวิเคราะห์การขายสินค้า
11ระบบวิเคราะห์การซื้อสินค้า

 หัวข้ออบรม

โครงสร้างเบื้องต้นของ โปรแกรม express สำหรับนักบัญชีควรทราบ

 

1.สอนการ Set up โปรแกรม เบื้องต้น

2.การกำหนดข้อมูล บริษัท

3 การกำหนดผังบัญชี สมุดรายวัน และรายการเชื่อมลิ้งค์

4.การกำหนดรายชื่อ ลูกหนี้ เจ้าหนี้

5. กำหนดรหัส บัญชีค่าใช้จ่าย

6. การกำหนด รหัสสินค้า และรหัสบริการ การ Set ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

7..คีย์ข้อมูลทางบัญชี 1 เดือน เพื่อออกรายงานภาษี ต่าง

8.สอนการกำหนดรายงาน และรูปแบบงบการเงิน

9.ฝึกคีย์ข้อมูลอีก 1 เดือน เพื่อออก งบการเงิน รายงานสินค้า และวัตถุดิบ

10.การออกรายงานตอนสิ้นปี ต้องจัดทำเอกสารใดบ้าง และปริ้น เอกสารใดบ้างจากโปรแกรม 

             ระยะเวลาการสอน 20 ชั่วโมง 5 วัน  อัตราค่าฝึกอบรม 15,000.- บาท

Main Menu
Side Menu
 สถิติวันนี้ 4 คน
 สถิติเมื่อวาน 18 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
182 คน
3736 คน
65691 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

Copyright (c) 2006 by Your Name
Design by Metamorphosis Design