Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์ ระยะสั้น 
สถาบันสอนทำบัญชีและคอมพิวเตอร์วิมลภัทร ชลบุรี
มือถือ 085-509-7491,  092-792-7077
*
My marquee text

 

 

 

 

 

 

หัวข้อการสอนโปรแกรม Express

30 ชั่วโมง 15,000  บาท

1

เตรียมความพร้อมก่อนใช้งานโปรแกรม

2

การกำหนดบริษัทใหม่

3

การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่

4

กำหนดค่าเริ่มต้น

5

กำหนดค่าเริ่มต้น-เรื่องทั่วไป

6

การกำหนดรอบบัญชี 

7

การกำหนดตารางข้อมูล

8

การกำหนดผังบัญชี 

9

การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี

10

การกำหนดเลขที่เอกสาร 

11

การกำหนดรายละเอียดพนักงานขาย 

12

ค่าเริ่มต้นระบบขาย และลูกค้า 

13

กำหนดรายละเอียดลูกค้า

14

ค่าเริ่มต้นระบบซื้อและเจ้าหนี้ 

15

กำหนดรายละเอียดเจ้าหนี้ 

16

กำหนดค่าเริ่มต้นระบบสินค้า 

17

กำหนกรายละเอียดสินค้า/วัตถุดิบ 

18

การกำหนดรายละเอียดสินค้าบริการ

19

การกำหนดรายละเอียดสินค้าชุด 

20

การกำหนดบัญชีเงินฝากธนาคาร

21

บันทึกยอดยกมา-ลูกหนี้คงค้าง

22

บันทึกยอดยอกมา-เจ้าหนี้คงค้าง

23

การบันทึกยอดยกมา-สินค้า/วัตถุดิบ 

24

การบันทึกเช็ครับล่วงหน้ายกมา 

25

การบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้ายกมา

26

การบันทึกยอดบัญชียกมา

27

บันทึกรายการประจำวัน - การซื้อสด 

28

บันทึกรายการประจำวัน-ใบสั่งซื้อ

29

บันทึกรายการประจำวัน - ซื้อเชื่อ

30

ลดหนี้ / ส่งคืนสินค้า

 

31

 

บันทึกรายการประจำวัน-ชำระหนี้

32

บันทึกค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

33

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

34

ระบบขาย - ขายเงินเชื่อ

35

ระบบขาย - ลดหนี้ / รับคืนสินค้า

36

ระบบขาย - รับชำระหนี้

37

ขายเงินเชื่อ กรณีรับค่าบริการ 

38

รับชำระหนี้ กรณีรับค่าบริการ

39

การทำงานเกี่ยวกับเช็ครับ 

40

การทำงานเกี่ยวกับเช็คจ่าย

41

การพิมพ์ความเคลื่อนไหวธนาคาร

42

การลงรายการประจำวันที่สมุดรายวัน

43

ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท

44

การจ่ายวัตถุดิบเพื่อผลิต

45

การบันทึกปรับปรุงค่าแรงในการผลิต

46

การรับสินค้าสำเร็จรูปจากการผลิต

47

การปรับปรุงต้นทุนสินค้า

48

การโอนย้ายระหว่างคลัง

49

การกำหนดกลุ่มบัญชีทรัพย์สิน

50

การบันทึกรายการทรัพย์สิน

51

การจัดเรียงข้อมูล

52

การคำนวณยอดต่าง ๆ

53

การสำรองข้อมูล

54

การตรวจรายละเอียดแผ่น

55

การนำข้อมูลสำรองมาใช้

56

การประมวลผลสิ้นปี


Main Menu
Side Menu
 สถิติวันนี้ 20 คน
 สถิติเมื่อวาน 41 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
242 คน
2939 คน
64894 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

Copyright (c) 2006 by Your Name
Design by Metamorphosis Design