ค้นหา  
WITRAINING.THT.IN
สถาบันสอนทำบัญชีวิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
รับสอนทำบัญชีระยะสั้น 40 ชั่วโมง 5 วันต่อเนือง
สถาบันสอนทำบัญชี วิมลภัทร สาขาเชียงใหม่
064-978-3955


*** คลิ๊กขวา ที่ช่องนี้ เพื่อเปลี่ยนภาพ header เลือก Style Sheet Css (ไอคอนสีเหลือง) เสร็จแล้วค่อยลบข้อความนี้ ***
Main Menu
Side Page
 สถิติวันนี้ 19 คน
 สถิติเมื่อวาน 6 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
252 คน
1386 คน
63341 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06
My marquee text
Welcome to Website.....
  

 

  

25 ชั่วโมง  5 วัน   5,000.- บาท

 

รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา  รู้รักษาตัวรอด เป็นยอดดี

                   

    

  สอนตัวต่อตัวรับรองผล

สถาบันสอนทำบัญชีระยะสั้นวิมลภัทร สมุทรปราการ

รับสอนคอมพิวเตอร์ระยะสั้น

Word ,Excel, Powerpoint, Internet

หลักสูตรฝึกอบรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การใช้งาน Microsoft Office

เป็นหลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งานคอมพิวเตอร์ ที่ต้องการ เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ในส่วนของการใช้งาน โปรแกรม Microsoft Office ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมยอดนิยมหลัก 3 

โปรแกรม คือ Microsoft Word, Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ จะสามารถใช้งานโปรแกรมดังกล่าวในการทำงานจริงในชีวิตประจำวันได้อย่างสบาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกริ่มต้นใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพราะการมีความรู้ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น มีความจำเป็นในชีวิตการทำงานปัจจุบัน ดังนั้นผู้ที่มีความรู้และสามารถใช้งาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ ย่อมมีโอกาสในการได้งานที่สูงกว่า โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) เป็นโปรแกรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างมาก สำหรับการจัดการงานเอกสาร การทำตารางหรือแบบฟอร์มเก็บข้อมูล และการทำไฟล์นำเสนองาน (Persentation)หลักสูตรอบรม คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ( 5วัน,  25 ชั่วโมง/วัน) ประกอบด้วยเนื้อหาหลักๆ ดังนี้

 1. Microsoft Office Word 2007
  • แนะนำคุณลักษณะใหม่ของ Microsoft office 2007
  • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
  • การทำงานกับเอกสาร
  • จัดรูปแบบเอกสาร
  • จัดรูปแบบย่อหน้า และข้อความ
  • สร้างตารางเก็บข้อมูล
  • แทรกรูปภาพ
  • การตกแต่งด้วยกราฟฟิก
  • การใช้งาน SmartArt
  • การทำงานกับกราฟ
  • การจัดพิมพ์เอกสาร

 2. Microsoft Office Excel 2007
  • ส่วนประกอบต่างๆของโปรแกรม
  • การซ่อมและแสดงแถบเครื่องมือ
  • การกรอกข้อมูลใน Work Sheet
  • การแก้ไขข้อมูล
  • การลบข้อมูล
  • การย้ายและคัดลอกข้อมูล
  • กรอกข้อมูลวันที่
  • กรอกข้อมูลตัวเลขโดยบังคับให้เป็นข้อความ
  • ปรับความกว้างของคอลัมน์
  • กรอกข้อมูลอัตโนมัติ
  • เรียกใช้ชุดลำดับข้อมูลขึ้นมาเอง
  • แทรกลอลัมน์ว่าง
  • แทรกแถวว่าง
  • กำหนดรูปแบบให้กับข้อมูล, วันที่, ตัวเลข
  • ตีเส้นขอบตาราง
  • ระบายสีช่องเซล
  • สร้างสูตรสำหรับใช้คำนวณ
  • การใช้สูตร Sum กับการหาค่าต่างๆ
  • ตรึงแถวและคอลัมน์
  • แบ่งหน้ากระดาษ
  • กำหนดให้แถว คอลัมน์ ที่ต้องการพิมพ์ซ้ำกันทุกๆหน้า
  • การสั่งพิมพ์

 3. Microsoft Office PowerPoint 2007
  • ป้อนข้อความลงในสไลด์
  • แทรกสไลด์ใหม่
  • เลือกสไลด์ที่สร้างไว้
  • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
  • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
  • เปิดหรือปิดแถบไม้บรรทัด
  • เปลี่ยนมุมมองสไลด์
  • ลบสไลด์
  • เลือกวัตถุที่อยู่ในสไลด์
  • เคลื่อนย้ายวัตถุ
  • เปลี่ยนแบบตัวอักษร
  • เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
  • ใส่ลักษณะพิเศษให้ตัวอักษร
  • เปลี่ยนสีพื้นหลัง
  • กำหนดรูปภาพให้เป็นพื้นหลัง
  • ปรับแต่งรูปที่อยู่ในสไลด์
  • วาดรูปเองลงสไลด์
  • การใส่เงาให้รูปภาพ
  • การจัดกลุ่มรูปวาดเป็นรูปเดียว
  • สร้างแผนภูมิ
  • จัดเรียงลำดับสไลด์
  • การซ่อนบางสไลด์ไม่ให้ฉาย
  • กำหนดลูกเล่นให้กับรูปภาพหรือข้อความ
  • การสั่งพิมพ์

หลักสูตร เรียนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น นี้เหมาะสำหรับ :

 1. ผู้ที่เริ่มต้นใช้คอมพิวเตอร์ ทั้งระดับ นักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไป
 2. ผู้ที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เพื่อใช้ในการทำงาน
 3. ผู้ที่ต้องการฝึกใช้งานคอมพิวเตอร์จริง เพราะวิธีการ สอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ของไวส์ จะมีเครื่องให้ฝึกปฏิบัติจริงทุกคน

*********************


Copyright (c) 2006 by Your Name
Designed by: freetemplatesonline.com