Witraining.tht.in
รับสอนทำบัญชี และคอมพิวเตอร์
092-792-7077, 087-347-3161
 

*
 Side Menu

 Side Page
 สถิติวันนี้ 1 คน
 สถิติเมื่อวาน 15 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
28 คน
4406 คน
71813 คน
เริ่มเมื่อ 2012-07-06

 Side Page

My marquee text
รับสอนบัญชีระยะสั้น โปรแกรมบัญชี Express และคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
Simple simple simple | Simple simple simple

 

 

บริการด้านบัญชี

 ให้เราเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของคุณ

โปรดมอบความไว้วางใจ ให้เราดูแลธุรกิจส่วนบัญชีให้คุณ

   ติดต่อเรา   087-347-3161  วิมลภัทร การบัญชี

สำนักงานบัญชีของเรา บริการรับจัดทำบัญชี,วางระบบัญชี,และจดทะเบียนพาณิชย์ มุ่งเน้นคุณภาพของผลงานเป็นหลัก ด้วยราคาย่อมเยาว์ และทีมงานมืออาชีพซึ่งล้วนมีประสบการณ์ด้านงานบัญชีสูง จึงผลิตผลงานให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจและไว้วางใจในบริการของเราด้วยดีตลอดระยะเวลาดำเนินธุรกิจมากว่า 10 ปี ซึ่งการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง จะทำให้ทราบกำไรขาดทุนที่แน่ชัด สามารถวางแผนภาษีอากรได้เป็นอย่างดี ประหยัด และเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมาย, เพื่อเป็นเครื่องมือวัดความสำเร็จของธุรกิจ, เพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจ, เพื่อวางแผนกำไร และควบคุมค่าใช้จ่ายของบริษัท, เพื่อเป็นเครื่องมือในการหาแหล่งเงินทุน หรือเป็นสัญญาณเตือนภัยของกิจการก็ดี ดังนั้นประโยชน์เหล่านี้ จึงให้คุณค่าที่ดี ของหลักการทำบัญชีที่ถูกต้อง

 

บริการด้านบัญชี

บริการทำบัญชีครบวงจร จาก ผู้มีความรู้ มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านบัญชี พร้อมบริการท่านอย่างมืออาชีพ

เพื่อที่ลูกค้าที่ใช้บริการทางด้านบัญชีกับ วิภรณ์รัตน์ การบัญชี จะได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนี้

1.   เพื่อให้กิจการมีระบบบัญชี ระบบเอกสาร และระบบการควบคุมภายในด้านบัญชีที่ดี xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

2.   การบันทึกบัญชีที่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 และประมวลรัษฎากรกำหนด เพื่อให้งบการเงินถูกต้องและเชื่อถือได้

3.   การนำส่งภาษีได้ถูกต้องและทันเวลา ลดความเสี่ยงของภาระภาษีต่าง ๆ จากการถูกสรรพากรตรวจสอบ

4.   วางแผนภาษีอากร ให้ถูกต้องตามประมวลรัษฎากรเพื่อให้กิจการมีภาระภาษีน้อยที่สุด

บริการด้านบัญชี

1.   ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีของกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลทุกที่ต้องจัดให้มี “ผู้ทำบัญชี” ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 กิจการละ 1 คน เพื่อรับผิดชอบในการทำบัญชีของกิจการ

2.   ให้คำปรึกษาการวางระบบเอกสารและบัญชี การจัดเก็บเอกสารแก่กิจการ โดยผู้เชี่ยวชาญ โดยตรงทางด้านบัญชี

3.   วิเคราะห์รายการเอกสารเพื่อประกอบการบันทึกบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่าย และปรับปรุงบัญชี

4.   บันทึกรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรอง

5.   ทำสมุดบัญชีต่าง ๆ ให้ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนดให้จัดทำ ได้แก่ สมุดรายซื้อ สมุดรายวันขาย สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดรายวันทั่วไป และสมุดบัญชีแยกประเภท

6.   จัดทำบัญชีและปิดงบการเงินกลางปี เพื่อจัดทำประมาณการภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี (ภงด.51)

7.   จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันที่ 31 ธันวาคม หรือ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วย งบทดลอง บัญชีแยกประเภท งบกำไรขาดทุน และงบดุล พร้อมรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริการเพิ่มเติม :

1.   จัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษ ได้แก่ งบดุล งบกำไรขาดทุน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

2.   จัดทำงบการเงินทุกเดือน

3.   จัดทำแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี (ภงด.91, ภงด.94 และ ภงด.90)

รับทำบัญชี, วางระบบบัญชี, ทำบัญชีราคาถูก, ทำบัญชีได้มาตรฐาน, ทำบัญชีสรรพากร,ทำบัญชีภายใน, จดคณะบุคคล, จดทะเบียนนิติบุคคล, จดทะเบียนห้างหุ้นส่วน, จดทะเบียน, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท, จดทะเบียนบริษัท, จดทะเบียนพาณิชย์, จดทะเบียนย้าย, จดทะเบียนร้านค้า, จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง, จดทะเบียนเพิ่มทุน, จดทะเบียนเลิก, จดทะเบียนเลิกบริษัท, จดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, จดร้านค้า, จดเลิกกิจการ, เลิกกิจการ, เลิกบริษัท, เลิกห้างหุ้นส่วน, ใบส่งของ, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ร้บจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, รับจดทะเบียนเลิก, รับจดทะเบียนเลิกบริษัท, รับจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วน, รับจดร้านค้า, บริการด้านประกันสังคม, ขอเครื่องหมายการค้า, company registration

จัดตั้ง

บริษัท จำกัด

Co.,Ltd.

1) ค่าบริการ

·         เขต สมุทรปราการ 5,000 บาท

·         เขต กรุงเทพ และ ปริมณฑล 6,000 บาท

 

2) ค่าธรรมเนียม 1,610 บาท

3) ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน

·         ทุน 0-1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

·         ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 500 บาท

·         ค่าธรรมเนียมหากเกิน 250,000 บาท คิดเป็น 250,000 บาท

4) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่มและขึ้นทะเบียนนายจ้าง ฟรี !

จัดตั้ง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

Limited Partnership

1) ค่าบริการ

·         เขต สมุทรปราการ 3,000 บาท

·         เขต กรุงเทพ และปริมณฑล  4,000 บาท

 

2) ค่าธรรมเนียม 500 บาท

3) ค่าธรรมเนียมคิดตามทุน

·         ทุน 0-1,000,000 บาท ค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

·         ทุน 1,000,000 บาท ขึ้นไป ส่วนที่เกิน คิดแสนละ 100 บาท

·         ค่าธรรมเนียมหากเกิน 5,000 บาท คิดเป็น 5,000 บาท

4) ค่าจดภาษีมูลค่าเพิ่มและขึ้นทะเบียนนายจ้าง ฟรี !

บริการรับทำบัญชี ร้านค้า   

 สิ่งที่ทำในแต่ละเดือน      ยื่นภาษีหักณที่จ่าย ประกันสังคมพนักงาน จัดทำภงด 1 ภพ 30 ในแต่ละเดือนสำหรับ ร้านค้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

 จัดทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานงบการเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป  

 เก็บงานทุกอาทิตย์  เสนอรายงานงบการเงินทุกเดือน   ในอัตราพิเศษ 2,000.- บาทต่อเดือน 

********************************************

บริการรับทำบัญชี ห้างหุ้นส่วนจำกัด   บริษัทจำกัด

สิ่งที่ทำในแต่ละเดือน  ยื่นภาษีหักณที่จ่าย ประกันสังคมพนักงาน จัดทำภงด 1 ภพ 30 ในแต่ละเดือนสำหรับ ร้านค้าที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม

จัดทำ รายงานสินค้าและวัตถุดิบ รายงานงบการเงิน ด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป

เก็บงานทุกอาทิตย์ เสนอรายงานงบการเงินทุกเดือน ในอัตราพิเศษ 3,000.- บาทต่อเดือน

 


Latest News
  • รับสอนทำบัญชีระยะสั้น
  • รับสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  • เรียนง่าย เข้าใจเร็ว
  • ใช้ได้จริง
  • 092-792-7077
Archive
  • รับออกแบบเว็ปไซด์
  • รับสอนทำเว็ปไซด์
  • จำหน่ายโปรแกรมบัญชี
  • Express
  • รับทำบัญชี
Time
Date
Copyright (c) 2006 by Your Name